Handhaving wet DBA opgeschort!

Handhaving wet DBA opgeschort!

De wet ‘Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties’ afgekort DBA. De wet is in het leven geroepen om helderheid te brengen in een arbeidsrelatie die je als ZZP’er en Opdrachtgever met elkaar aangaat. Dit is belangrijk om niet als ‘schijnzelfstandige’ te worden aangemerkt.

Handhaving opgeschort.

De wet DBA blijft van kracht. Alleen door vele onduidelijkheden is aangegeven niet te handhaven voor 2020. Dit betekent dat de Belastingdienst geen naheffingen of boetes zal uitdelen aan ZZP’ers en Opdrachtgevers. Ondertussen wordt er gewerkt aan een nieuwe regelgeving. Deze worden niet voor 2021 verwacht. De handhaving van de huidige wet blijft wel van kracht voor kwaadwillende.

Hoe voorkom ik kwaadwillendheid?

Als ZZP Fysiotherapeut ben je samen met de Fysiopraktijk verantwoordelijk voor de arbeidsrelatie die jullie aangaan. Jullie bepalen samen of er sprake is van loondienst of zelfstandigheid.
De huidige wet DBA stelt de volgende vragen om aan te tonen dat je echt zelfstandig bent;

  • Heb je verplichting tot persoonlijke arbeid?  Oftewel Bijvoorbeeld als je (langdurig) ziek bent zou je in theorie zelf een vervangende fysio kunnen regelen die de patiënten behandeld.
  • Is er een gezagsverhouding?  Oftewel De praktijkeigenaar geeft niet bij iedere patiënt aan wat er gedaan moet worden. Dit beslis je zelf!
  • Krijg je loon? Oftewel als je niet komt werken door ziekte of vakantie, dan krijg je als ZZP Fysiotherapeut die volledig zelfstandig werkt geen basisloon.

Indien één of meerdere vragen met ‘nee’ kunt beantwoorden dan is er géén sprake van loondienst. Hiermee laat je zien dat je niet kwaadwillend bent.

Wat zijn de gevolgen van wél in loondienst werken?

Indien alle bovenstaande vragen met ‘Ja’ beantwoord zijn en je jezelf toch als ZZP’er presenteert kan dit gevolgen hebben. De opdrachtgever moet dan mogelijk (met terugwerkende kracht) loonheffing gaan inhouden. Voor jou als ZZP Fysio kan het gevolgen hebben op ondernemersaftrekken zoals startersaftrek en zelfstandigenaftrek. Dit kan flink in de kosten lopen.

Modelovereenkomst bij twijfel.

Als er getwijfeld wordt over zelfstandigheid kunnen voorwaarden worden vastgelegd in een ‘Modelovereenkomst’. Deze zijn door de Belastingdienst opgesteld en beoordeeld. Het werken volgens die voorwaarden zorgt dat je zelfstandigheid duidelijk op papier staat. Veel ZZP Fysiotherapeuten kunnen één of meerdere Nee-antwoorden zetten achter de bovengenoemde vragen. Dus sprake van loondienst is er niet. Toch vindt FysioJob het niet verkeerd om een Modelovereenkomst op te stellen. Dit zorgt dat jouw zelfstandigheid als ZZP Fysio zwart-op-wit staat. Nooit verkeerd toch, een extra zekerheidje!

Samengevat.

Gezien de huidige voorwaarden van de wet DBA, val je als zelfstandig Fysiotherapeut niet vaak ter discussie. Tot er meer duidelijkheid komt rondom de wet DBA blijft het verstandig je zelfstandigheid zo duidelijk mogelijk te maken. Hoe je dit doet zie je in een eerdere Blog van FysioJob.

FysioJob helpt je hierbij!

FysioJob begeleidt en informeert ZZP Fysiotherapeuten hier in. Zo hoef jij als ondernemende doener in de Fysiotherapie, je geen zorgen te maken over dit soort zaken.

Voorkom als ZZP Fysiotherapeut een fictief dienstverband!

Voorkom als ZZP Fysiotherapeut een fictief dienstverband!

Benadruk je zelfstandigheid.

Als ZZP’er in de fysiotherapie ben je een zelfstandig werkend fysiotherapeut bij fysiopraktijken. Het benadrukken dat jij een zelfstandige zorgprofessional bent is belangrijk. Dit onderscheid je van namelijk van iemand in loondienst. Wat er nu precies wel en niet mag is een grijs gebied, maar hoe zorgen we zelf dat hier geen onduidelijkheid over komt?

Onderscheid jezelf!

Jezelf onderscheiden ten opzichte van de werknemers in loondienst is belangrijk. Benoem je unieke talenten, diploma’s en kwaliteiten. Presenteer jezelf door middel van een eigen website, linkedIn pagina of zelfs een visitekaartje van je eigen onderneming. Weinig fysiotherapeuten in loondienst hebben dit, dit zal jou dus écht onderscheiden. In een eerdere Blog gaven we aan dat deelname aan de Wkkgz voor jou als ondernemer in de fysiotherapie verplicht is. Voor loondienstige is dit niet zo. Weer een onderscheid dus!

Geen gezagsverhouding.

De opdrachtgever dient geen dwingende instructies te geven over hoe jij je werk moet doen. Een instructie is moeilijk definieerbaar, een instructie mag bijvoorbeeld wel als het de kwaliteit van behandelen vergroot. Het is goed om het op te nemen in een modelovereenkomst waarin de arbeidsrelatie wordt vastgelegd.

Geen vast onderdeel van de fysiopraktijk.

Je bent als zelfstandig fysiotherapeut een waardevol onderdeel, maar geen vast onderdeel van de fysiopraktijk. Er zijn geen vastgelegde criteria wat wel en niet mag op dit vlak. Toch is het goed ook hier zelf te zorgen dat er geen onduidelijkheid over bestaat. Het bijwonen van bedrijfs- uitjes en personeelsfeesten of het krijgen van een kerstpakket kan je zelfstandigheid in twijfel trekken.

Eigen verantwoordelijkheden.

Waar een fysio in loondienst zijn aansprakelijkheid en eventueel pensioen niet zelf hoeft te regelen, is dit voor een ondernemer wel zo. Als ZZP fysiotherapeut ben je bekend met deze verantwoordelijkheden en het onderscheid je van een fictief dienstverband. Voor meer informatie over dit onderwerp bekijk de eerder geposte blog ‘Waar moet ik als Freelance Fysiotherapeut aan denken?”

Begin en einddatum van de opdracht staan vast.

Als je een opdracht aangaat zal hier duidelijk omschreven zijn wanneer je start en wat de verwachte einddatum is. Indien door onvoorziene blijkt dat je opdracht bij de fysiopraktijk langer gewenst is, dan kan dat natuurlijk worden aangepast in de overeenkomst. Ook dit onderscheid jou van iemand in loondienst, voor wie het contract voor onbepaalde tijd doorloopt.

Jij zoekt je eigen vervanger.

Indien je als ZZP fysiotherapeut onverhoopt in de looptijd van de opdracht ziek wordt, is het aan jou de taak een vervanger te regelen. Weliswaar in samenspraak met de fysiopraktijk, om te kijken of de eventuele vervanger over soortgelijke kwaliteiten beschikt als die jij hebt. In praktijk zien we vaak dat de fysiopraktijk en eventueel de bemiddelingsorganisatie meehelpt in het zoeken.

Wij helpen het zo helder mogelijk te houden.

Veel bovengenoemde begrippen vallen in het grijze gebied. Als ZZP’er in de fysiotherapie wil je zo transparant mogelijk laten zien dat je geen dienstverband hebt met de fysiopraktijk. Daarom helpt FysioJob je hierbij wanneer dat nodig is. In de samenwerkingsovereenkomst van FysioJob staat dit alles heel helder geformuleerd zodat jouw zelfstandigheid niet in twijfel te trekken is.

Heb je vragen over zelfstandigheid of wil je zelfstandige fysiotherapeut worden? Mail info@fysiojob.nl

Wil je de volgende Blog over het verschil tussen een ZZP Fysiotherapeut en een Freelance Fysiotherapeut niet missen? Connect met FysioJob via LinkedIn en Facebook.

Groeiend aantal ZZP’ers in de fysiotherapie.

Groeiend aantal ZZP’ers in de fysiotherapie.

Grote vraag naar (gespecialiseerde) fysiotherapeuten.

Het aantal openstaande vacatures loopt iedere maand op en een gemotiveerd fysiotherapeut kan in deze tijd overal aan de slag. Dit is meteen een van de redenen waardoor het ZZP’er aantal in deze branche groeit. De onzekerheid om aan werk te komen is er niet, wat de drempel lager maakt tot zelfstandigheid.

ZZP de ideale balans tussen het vak en de zelfstandigheid.

Veel therapeuten hebben de gedachte eens voor zichzelf te beginnen. Op de waaromvraag komen veel dezelfde antwoorden zoals het op zoek zijn naar meer vrijheid en flexibiliteit. Geen enkele keer horen we dat de administratieve rompslomp het doel is. Integendeel, vaak houdt dit therapeuten tegen tot het starten van ondernemerschap. De ZZP’er in de fysiotherapie blijft vooral doen waar het om gaat, de mensen helpen!
De fysiopraktijken, waar de zzp fysiotherapeut werkt, onderhouden de contracten met de zorgverzekeraars. Deze administratieve last zal de zzp fysiotherapeut bespaard blijven. De zelfstandige zorgprofessional richt zich natuurlijk wel op de vakinhoudelijke verslaglegging en op de administratie van zijn of haar eigen onderneming.

ZZP’er in de fysiotherapie, financieel aantrekkelijk.

Als ondernemer heb je recht op enkele financiële tegemoetkomingen die je in loondienst niet hebt.
Dit zijn de startersaftrek, zelfstandige aftrek en een percentage winstvrijstelling. De belastingdienst legt dit uit op haar site.
Aan de andere kant heb je als zzp’er niet altijd zekerheid op werk, hiervoor moet een zelfstandige actief op zoek naar vacatureplaatsen die bij hem of haar passen. Om de kans op je volgende passende job te vergroten gaat FysioJob graag voor je op zoek!

Ben je als zelfstandige professional in de fysiotherapie op zoek naar je nieuwe Job? Meld je dan gratis aan via info@fysiojob.nl. Voor meer informatie kun je ons ook mailen of bellen op 06-27336266.