Waar is een modelovereenkomst voor?

In 2016 is de verklaring arbeidsrelatie afgekort VAR overgegaan in de wet ‘Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties’ afgekort wet DBA. De wet is in het leven geroepen om helderheid te brengen in een arbeidsrelatie die je als ZZP’er en Opdrachtgever met elkaar aangaat. Hiervoor wordt een ZZP modelovereenkomst opgesteld.

Modelovereenkomst bij twijfel.

Als er getwijfeld wordt over zelfstandigheid kunnen voorwaarden worden vastgelegd in een ‘Modelovereenkomst’. Deze zijn door de Belastingdienst opgesteld en beoordeeld. Het werken volgens die voorwaarden van zo’n beoordeeld ZZP contract zorgt dat je zelfstandigheid duidelijk op papier staat. Alle ZZP’ers en praktijken die wij als FysioJob helpen kunnen rekenen op modelovereenkomsten die geheel op maat zijn gemaakt en dit ook nog eens gratis. Als ZZP fysiotherapeut, ZZP oefentherapeut, ZZP ergotherapeut of praktijk heb je hier geen omkijken meer naar!

Handhaving opgeschort.

De wet DBA blijft van kracht. Alleen door vele onduidelijkheden is aangegeven niet te handhaven voor 2021. Dit betekent dat de Belastingdienst geen naheffingen of boetes zal uitdelen aan ZZP’ers en Opdrachtgevers. Ondertussen wordt er gewerkt aan een nieuwe regelgeving. De handhaving van de huidige wet blijft wel van kracht voor kwaadwillende.

Checklist wet DBA

Als ZZP fysiotherapeut, ZZP ergotherapeut, ZZP oefentherapeut ben je samen met de praktijk verantwoordelijk voor de arbeidsrelatie die jullie aangaan. Jullie bepalen samen of er sprake is van loondienst of zelfstandigheid. 
Een korte checklist wet DBA om aan te tonen dat je zelfstandige bent en dus niet kwaadwillend;

  • Heb je verplichting tot persoonlijke arbeid?  Oftewel Bijvoorbeeld als je (langdurig) ziek bent zou je in theorie zelf een vervangende therapeut kunnen regelen die de patiënten behandeld.
  • Is er een gezagsverhouding?  Oftewel De praktijkeigenaar geeft niet bij iedere patiënt aan wat er gedaan moet worden. Dit beslis je zelf!
  • Krijg je loon? Oftewel als je niet komt werken door ziekte of vakantie, dan krijg je als ZZP fysio- ergo- of oefentherapeut die volledig zelfstandig werkt geen basisloon.

Indien één of meerdere vragen met ‘nee’ kunt beantwoorden dan lijkt er géén sprake van een verkapt dienstverband.

Wat zijn de gevolgen van wél in loondienst werken?

Indien alle bovenstaande vragen met ‘Ja’ beantwoord zijn en je jezelf toch als ZZP’er presenteert kan dit gevolgen hebben. De opdrachtgever moet dan mogelijk (met terugwerkende kracht) loonheffing gaan inhouden. Voor jou als ZZP fysio, ergo of oefentherapeut kan het gevolgen hebben op ondernemersaftrekken zoals startersaftrek en zelfstandigenaftrek. Dit kan flink in de kosten lopen.

Samengevat.

Gezien de huidige onduidelijkheden van de wet DBA, is het slim om als ZZP’er met een modelovereenkomst te werken. Daarnaast zijn er meer tips om je zelfstandigheid te verduidelijken. Hoe je dit doet zie je in een eerdere Blog van FysioJob.

FysioJob helpt je hierbij!

FysioJob begeleidt en informeert ZZP Fysiotherapeuten, ZZP Ergotherapeuten en ZZP Oefentherapeuten hier in. Zo hoef jij als ondernemende doener in deze sectoren, je geen zorgen te maken over dit soort zaken.