De belangrijkste aftrekposten voor ZZP’ers.

Als zelfstandig werkend fysiotherapeut, ergotherapeut of oefentherapeut heb je een aantal handige voordelen op fiscaal gebied! De Belastingdienst bepaalt voor welke aftrekposten je in aanmerking komt. Dit zijn de belangrijkste ZZP aftrekposten op een rij.

1. Zelfstandige aftrek

Gif-bestand test

Als ZZP fysiotherapeut, ZZP ergotherapeut en ZZP oefentherapeut kun je aanspraak maken op de zelfstandigenaftrek, waardoor het uiteindelijke bedrag waarover je belasting moet betalen aanzienlijk lager uitvalt. Als je voldoet aan het urencriterium (1225 gewerkte uren als ondernemer) mag je jaarlijks een vast bedrag van 7.280 euro aftrekken.

2. Startersaftrek

De startersaftrek is zoals je misschien al snapt, voor startende ZZP therapeuten.

Starters kunnen in de eerste vijf jaar van hun onderneming in totaal drie keer een extra bedrag (2.123 euro) van hun winst aftrekken. Hiervoor moet je wel aan drie voorwaarden voldoen:

  • Je hebt recht op zelfstandigenaftrek
  • In de vijf jaar voorafgaand aan het desbetreffende belastingjaar heb je niet vaker dan twee keer van de zelfstandigenaftrek gebruikgemaakt
  • In diezelfde periode was je ten minste een jaar geen ondernemer

3. MKB winstvrijstelling

De MKB vrijstelling is van toepassing op alle ondernemers die winst maken uit hun onderneming. Het is sinds 2010 niet meer nodig om te voldoen aan het urencriterium van 1225 uur om in aanmerking te komen voor deze regeling. De vrijstelling is voor 2019 vastgesteld op 14% van de winst, nadat je deze hebt verminderd met de ondernemersaftrek.

4. Investeringen

Investeringen die je als ZZP fysio, ZZP ergo, ZZP oefentherapeut maakt kun je (vaak) aftrekken. De Belastingdienst formuleert verschillende soorten investeringen en de investeringsregelingen die daarbij horen.

5. Meewerkaftrek

Werkt je (fiscaal) partner vaak mee in de onderneming zonder echt in loondienst te zijn bij je? Dan kom je als ZZP’er mogelijk in aanmerking voor deze aftrekpost.
De hoogte van het bedrag hangt af van de winst en het aantal uren dat jouw fiscale partner in de onderneming heeft gewerkt. Voorwaarden om van deze regeling gebruik te kunnen maken zijn er ook:

  • Je moet aan het urencriterium voldoen
  • Je fiscale partner werkt minstens 525 uur per jaar in de onderneming, met een maximale vergoeding van 5.000 euro
  • Je fiscale partner mag niet bij je in loondienst zijn en mag er door de Belastingdienst geen fictief dienstverband worden geconstateerd.

6. Fiscale oudedagsreserve

Omdat je als zelfstandig werkend fysiotherapeut, ergotherapeut of oefentherapeut niet altijd automatisch pensioen opbouwt, mogen ZZP’ers jaarlijks een deel van de winst reserveren voor hun oudedagsvoorziening. Ook dit levert je extra belastingvoordeel op!

Welke aftrekposten gelden voor mij?

FysioJob is gespecialiseerd in het bemiddelen van ZZP’ers in de fysiotherapie, ergotherapie en oefentherapie en opdrachtgevers. Natuurlijk helpen we (startende) zelfstandige graag met het beschikbaar stellen van deze informatie. Een belastingadviseur of de Belastingdienst bepaalt voor welke ZZP aftrekposten jij in aanmerking komt.

Starten als ZZP’er?